Two Dishes From Indonesia as presented by: 990 PX

From Indonesia come two flavors. Jeden z nich doceniany i serwowany jest glównie w lokalnych restauracjach. One of them appreciated and is mainly served in local restaurants. Drugi, to rozpoznawany i niezwykle ceniony na calym swiecie produkt. Second, it is recognized and highly valued throughout the world product. Burgery z miesa kobry nie sa daniem szczególnie wykwintnym, ale znajduja swoich amatorów wsród turystów i ludnosci lokalnej. Burgers from the meat dish cobras are not particularly refined, but their fans are among the tourists and the local population. Zbierane dziko zyjace kobry sa przenoszone do rzezni, gdzie zabija sie je przez odciecie glowy. Gathered wild cobras are transferred to the slaughterhouse, where they kill them by decapitation. Nastepnie z ciala weza zdejmowana jest skóra a otrzymane mieso jest czyszczone i ciete na drobniejsze paski. Then the body of the snake skin is removed and the resulting meat is cleaned and cut into smaller strips. Ze zmielonego i doprawionego miesa formuje sie burgery, które w wygladzie przypominaja te znane na calym swiecie. And seasoned with ground meat formed into burgers, which look similar to those known throughout the world. Drugi z przysmaków przeznaczony jest dla konsumentów o bardziej wyrafinowanym guscie kulinarnym i znacznie zasobniejszym portfelu. The second of delicacies is designed for consumers with more sophisticated culinary tastes, and much zasobniejszym wallet. Kopi luwak, bo o niej mowa, to najdrozsza kawa na swiecie. Kopi luwak, because of her question, the most expensive coffee in the world. Jej kilogram kosztuje okolo tysiaca euro. Her kilogram costs a thousand euros. Wynika to z faktu, ze swiatowe zbiory/produkcja tego gatunku kawy wynosza zaledwie 300-400 kg rocznie. This follows from the fact that the world harvest / production of this species of coffee are only 300-400 kg per year. Jak powstaje kopi luwak? How to make a copy of luwak? Owocami kawowca karmione sa cywety ( Paradoxurus hermaphroditus ), w których zoladkach trawiony jest miazsz owoców, ale nie samo ziarno. Cherry fruits are fed civet (Paradoxurus hermaphroditus), in which the stomach is digested pulp of fruit, but not the same grain. Po nadtrawieniu przez enzymy trawienne i lekkim sfermentowaniu przez bakterie produkujace kwas mlekowy, ziarno kawy przechodzi przez przewód pokarmowy cywety i jest wydalane. After nadtrawieniu by digestive enzymes and a slight fermented by bacteria producing lactic acid, coffee bean passes through the digestive tract and is excreted civet. Wydobyte z odchodów ziarna kawy, dzieki takiej obróbce, nabywaja niepowtarzalnego aromatu. Extracted from the faeces of coffee beans, with such treatment, they acquire a unique flavor. Z uwagi na swoje zdolnosci, cywety czesto padaja lupem klusowników, którzy wykorzystuja je do „produkcji” kopi luwak. Due to their capacity, civet often fell prey to poachers, who use them for the "production" copy luwak.

Share/Bookmark

view Two Dishes From Indonesia as presented by: 990 PXview our privacy policy & terms of service