Dogs in Harnesses as presented by: 990 PX

Siberian Husky and Alaskan Malamute are two of the breeds of dogs, belonging to Spitz group, classified section of the northern sled dogs. Pierwsza wywodzi sie z rejonu Kolymy w pólnocnej Syberii. The first stems from the Kolyma region in northern Siberia. Hodowana tam przez pionierów w hodowli psów zaprzegowych – Czukczów oraz Kamczadalów, Koriaków i Jukagirów. Bred there by the pioneers in breeding sled dogs - and Chukchi Kamczadalów, Koriaków and Jukagirów. Druga, z wyzyn zachodniej Alaski (nazwa pochodzi od plemienia Mahlemiute) gdzie rodzime psy prawdopodobnie byly krzyzowane z wiekszymi psami osadników przybylych w czasie “goraczki zlota”. Second, from the highlands of western Alaska (named after the tribe Mahlemiute) where native dogs were probably crossed with larger dogs settlers arrived during the gold rush. Obie rasy maja opinie przyjacielskich wobec ludzi. Both breeds have a reputation for friendly towards people. Sa psami przystosowanymi do niskich temperatur i ciaglej pracy, potrzebuja odpowiedniego zajecia (np. zawodów, biegania przy rowerze lub regularnych bardzo dlugich spacerów). Dogs are suitable for low temperature and continuous operation, they need appropriate activities (eg competitions, cycling or jogging on a regular long walks.) Nie znosza samotnosci i bezczynnosci. Can not stand the loneliness and inactivity. Siberian Husky kennel from Rovaniemi. Team prepares to take off in the 27th wyscigu Aviemore Husky Sled Dog Rally. race Aviemore Husky Sled Dog Rally.

Share/Bookmark

view Dogs in Harnesses as presented by: 990 PXview our privacy policy & terms of service