The Many Faces of Gaddafi as presented by: 990 PX

Colonel Muammar Gaddafi, (born September 13, 1942 Syrcie) exercised authoritarian in Libya, as a so. Przywódca Rewolucji 1 Wrzesnia, od 1969 roku (w wyniku przewrotu wojskowego odsunal od wladzy króla Idrisa I). On September 1, Leader of the Revolution, in 1969 (following a military coup pulled away from the government of King Idris I). Jest synem Beduina, wedrownego hodowcy wielbladów, do czego czesto nawiazuje i faktem tym uzasadnia mieszkanie w namiocie podczas oficjalnych wizyt zagranicznych. He is the son Bedouin, wandering camels breeders, which often refers to the fact that justifies and living in a tent during official visits abroad. Spotykal sie z najwazniejszymi politykami, jego reke publicznie ucalowal premier Wloch Silvio Berlusconi. He met with top politicians, publicly kissed his hand, Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Zapraszam dzisiaj do galerii, w duzej mierze, portretów tego libijskiego dyktatora. I invite you today to the gallery, to a large extent, the portraits of the Libyan dictator.

Share/Bookmark

view The Many Faces of Gaddafi as presented by: 990 PXview our privacy policy & terms of service