Gallery Gate

30 years ago, 11 May 1981, died of Bob Marley, Jamaican musician, singer, composer, lyricist, who propagated a style of reggae music, associated with the movement of Rastafari. Marley himself was a de facto missionary Rastafari and contributed to the attention of the international movement. He was a great advocate of using marijuana as a sacrament. He died as a result of cancer metastases to the lungs and brain. Invasion of the tumor started from the foot, which was detected on the finger of malignant melanoma.

Share/Bookmark

view Robert Nesta Marley - Heritage as presented by: 990 PX


Colonel Muammar Gaddafi, (born September 13, 1942 Syrcie) exercised authoritarian in Libya, as a so. Przywódca Rewolucji 1 Wrzesnia, od 1969 roku (w wyniku przewrotu wojskowego odsunal od wladzy króla Idrisa I). On September 1, Leader of the Revolution, in 1969 (following a military coup pulled away from the government of King Idris I). Jest synem Beduina, wedrownego hodowcy wielbladów, do czego czesto nawiazuje i faktem tym uzasadnia mieszkanie w namiocie podczas oficjalnych wizyt zagranicznych. He is the son Bedouin, wandering camels breeders, which often refers to the fact that justifies and living in a tent during official visits abroad. Spotykal sie z najwazniejszymi politykami, jego reke publicznie ucalowal premier Wloch Silvio Berlusconi. He met with top politicians, publicly kissed his hand, Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Zapraszam dzisiaj do galerii, w duzej mierze, portretów tego libijskiego dyktatora. I invite you today to the gallery, to a large extent, the portraits of the Libyan dictator.

Share/Bookmark

view The Many Faces of Gaddafi as presented by: 990 PX


Siberian Husky and Alaskan Malamute are two of the breeds of dogs, belonging to Spitz group, classified section of the northern sled dogs. Pierwsza wywodzi sie z rejonu Kolymy w pólnocnej Syberii. The first stems from the Kolyma region in northern Siberia. Hodowana tam przez pionierów w hodowli psów zaprzegowych – Czukczów oraz Kamczadalów, Koriaków i Jukagirów. Bred there by the pioneers in breeding sled dogs - and Chukchi Kamczadalów, Koriaków and Jukagirów. Druga, z wyzyn zachodniej Alaski (nazwa pochodzi od plemienia Mahlemiute) gdzie rodzime psy prawdopodobnie byly krzyzowane z wiekszymi psami osadników przybylych w czasie “goraczki zlota”. Second, from the highlands of western Alaska (named after the tribe Mahlemiute) where native dogs were probably crossed with larger dogs settlers arrived during the gold rush. Obie rasy maja opinie przyjacielskich wobec ludzi. Both breeds have a reputation for friendly towards people. Sa psami przystosowanymi do niskich temperatur i ciaglej pracy, potrzebuja odpowiedniego zajecia (np. zawodów, biegania przy rowerze lub regularnych bardzo dlugich spacerów). Dogs are suitable for low temperature and continuous operation, they need appropriate activities (eg competitions, cycling or jogging on a regular long walks.) Nie znosza samotnosci i bezczynnosci. Can not stand the loneliness and inactivity. Siberian Husky kennel from Rovaniemi. Team prepares to take off in the 27th wyscigu Aviemore Husky Sled Dog Rally. race Aviemore Husky Sled Dog Rally.

Share/Bookmark

view Dogs in Harnesses as presented by: 990 PX


Ashura is the most important Shiite festival. Obchodzone jest 10. It is celebrated on the 10th dnia miesiaca Muharramu, czyli pierwszego miesiaca kalendarza muzulmanskiego. Muharramu day of the month, or the first month of the Muslim calendar. Swieto to upamietnia smierc Husajna ibn Alego, wnuka Mahometa, który polegl w bitwie z wojskami kalifa omajjadzkiego pod Karbala (10 pazdziernika 680 r.). This feast commemorates the death of Hussein ibn Ali, grandson of Muhammad, who fell in battle with the army of Caliph omajjadzkiego in Karbala (October 10, 680 respectively). Z tej okazji szyici na calym swiecie uczestnicza w procesjach i przedstawieniach pasyjnych. On this occasion, the Shiites all over the world participate in the processions and shows passion. W czasie procesji zmierzajacych do grobu Husajna gromady mezczyzn biczuja sie do krwi. During the procession towards the tomb of Hussein, the cluster of men to chastise the blood. Towarzyszacy im pielgrzymi placza i zawodza. The accompanying pilgrims cry and fail. IRAQ, Baghdad, December 17, 2010: Man plays the role of Hussein ibn Ali in the presentation of the street. INDIA, Calcutta, December 17, 2010: Bloody biczujacego back to the man. INDIA, Bombay, December 17, 2010: Participant procession ascends a knife covered with blood.

Share/Bookmark

view Ashura - Flagellant Processions as presented by: 990 PX


Today was supposed to be something else, but in the morning the excavation of the car under the snow (probably still watered Malysz in Kuusamo) rozmiekczylo photos of me and I will be winter. Po cichu licze równiez na to, ze zimowa sceneria spowoduje, iz zmiekna serca wlodarzy Polsatu i jednak zobaczymy w swieta Kevina. We quietly hope also that the winter scenery would result in a softened heart rulers Polsat and on public holidays but we'll see Kevin. Wprawdzie kalendarzowa zima ma jeszcze prawie miesiac na pelne rozpedzenie sie, ale juz dzis zapraszam na padajace, zasypane, osniezone, sliskie zdjecia glównie z minionego tygodnia. Although winter calendaring have almost a month to fully gather speed, but today I invite you to the incident, buried, snowy, slippery pictures mostly from the past week. A20 motorway linking the Snowy Oksytanie with Paris. A skier on the mountain Feldberg mogul. Robin watching from the surrounding snow-covered branches.

Share/Bookmark

view It Is Winter as presented by: 990 PX


Rodeo is today a sport that dates back to the roots of working with cattle - mainly in America but also in Spain and Australia. Rodeo bazuje na umiejetnosciach wymaganych od zatrudnianych do pracy kowboi. Rodeo is based on the skills required of employees working cowboys. Dzisiaj jest to sportowe wydarzenie, skladajace sie z konkurencji zwiazanych glównie z konmi, a takze z bydlem, majace sprawdzic umiejetnosci i szybkosc startujacych zawodników. Today it is a sporting event, comprising mainly related to competition horses and the cattle, to check the skill and speed of competing players. Rodeo jest bardzo scisle powiazane z western riding, czyli stylem jazdy, w którym sa szkolone konie biorace udzial w rodeo. Rodeo is very closely linked to western riding, or riding style in which they are trained horses participating in the rodeo. Od kilku dni fani rodeo moga podziwiac umiejetnosci kowbojów startujacych na nowojorkim Times Square. For several days the fans can enjoy the skills of rodeo cowboys competing in nowojorkim Times Square.

Share/Bookmark

view Rodeo - tame volcano as presented by: 990 PX


The first evening of the ninth month of the lunar calendar, the Chinese people from across the religious communities come to the Phuket Thailand. Uczestnicza oni w trwajacych dziewiec dni uroczystosciach nazywanych Festiwalem Wegetarianskim. They participate in the ongoing celebrations of nine days festival called vegetarian. W trakcie festiwalu pielgrzymi powstrzymuja sie od jedzenia miesa i nakluwaja swoje ciala róznymi przedmiotami. During the festival, pilgrims abstain from eating meat and flies puncture their bodies with various objects. Praktyki te maja na celu przepedzenie zlych duchów, zapewnienie zdrowia i spokoju umyslu. These practices are designed to drive the evil spirits, to ensure the health and peace of mind. Rytual ten siega poczatków XIX w., kiedy przybyla do Phuket grupa chinskich artystów zachorowala na malarie. This ritual dates back to the early nineteenth century, when the group arrived in Phuket Chinese artists became ill with malaria. Aby uleczyc sie z tej choroby poddali sie oni diecie wegetarianskiej i wznosili modly do Dziewieciu Bóstw Cesarskich. To heal from this disease, they gave up a vegetarian diet and raised their prayers to the Nine Divines Imperial.

Share/Bookmark

view Bleeding from the Phuket Vegetarian as presented by: 990 PX


Dragster is a car with extreme performance racing used for short distances such as 1 / 4 mile. Najwazniejsze w dragsterze jest duze przyspieszenie, aerodynamika pojazdu, a mniejsze znaczenie ma zwrotnosc (na torze nie ma zakretów). Key in the dragster is a large acceleration, vehicle aerodynamics and maneuverability is less relevant (on the track does not have corners.) Samochody te dysponuja moca ok. 8 000 KM, a przekraczajac linie mety pedza z predkoscia przekraczajaca 500 km/h (pierwsze 100 km/h osiagaja po 0,5 sekundy). These cars have an output of approximately 8 000 hp, and crossing the finish line at a speed rush exceeding 500 km / h (the first 100 km / h is reached after 0.5 seconds). Spalanie oscyluje w granicach 1litra/sekunde. Incineration is in the range 1litra/sekunde. W najmocniejszych wersjach dragsterów, podczas startu male, przednie kola sa blokowane, a tylne wprawia sie w ruch – tarcie stojacego w miejscu pojazdu topi ich wierzchnia powierzchnie, co zwieksza przyczepnosc. In the strongest versions dragsterów, when starting small, the front wheels are locked, and the rear is set in motion - the friction of the vehicle standing at the top surface melts, which increases traction. U.S. Army Mechanics team put the finishing touches before the start. Treated motorcycle driven by Tim Blakemore. Two dragstery move from the starting line of the track in Concord.

Share/Bookmark

view Dragstery - Petrol Flows In The Veins as presented by: 990 PX

<< PREV     NEXT >>view our privacy policy & terms of service